Dovolenka s konceptom udržateľnosti

V hoteloch siete Six Senses nájdete dovolenku s konceptom udržateľnosti.

Čo predstavuje koncept udržateľnosti v oblasti cestovného ruchu?

Cestovný ruch sa významne podieľa na vytváraní odpadu v celosvetovom meradle. Preto vznikla Globálna iniciatíva proti používaniu plastov v cestovnom ruchu - The Global Tourism Plastics Initiative. Združuje viac ako 450 firiem, vlád a organizácií, ktoré majú spoločnú víziu s cieľom riešenia plastového odpadu a znečistenia už pri jeho zdroji. K iniciatíve sa pripojila aj hotelová sieť Six Senses

Pre naplnenie vízie, je potrebné, aby sektor cestovného ruchu eliminoval nepotrebné plasty a inovoval tak, aby plasty ktoré potrebuje, boli vyrobené s cieľom opätovného použitia, šetrnej recyklácie a kompostovateľnosti. Ak sa k tomu postavíme zodpovedne, máme jedinečnú šancu chrániť miesta a prírodu tak, aby boli dôvodom na návštevu danej destinácie. 

Nulový odpad a žiadne plasty – tzv. Zero Waste & Plastic Free

Pre spoločnosť Six Senses to znamená zákaz používania jednorazových plastov a nepotrebného odpadu implementáciou politiky zameranej na nulový odpad a plasty, nachádzanie nových riešení a podporu bezplastového životného štýlu ponúkaním udržateľných alternatív. 

Pripojenie sa ku globálnej iniciatíve proti používaniu plastov v cestovnom ruchu – Global Tourism Plastics Initiative je ďalším krokom smerom k riešeniu základných príčin znečistenia plastmi. Táto iniciatíva umožňuje spoločnostiam a vládam konať spoločne a ísť príkladom ostatným. 

Spoločnosť Six senses, ako jedna zo signatárov iniciatívy Global Tourism Plastics Initiative, vyjadruje záväzok eliminovať používanie plastov do roku 2025. Značka je na ceste k tomu, aby sa už v roku 2022 stala spoločnosťou bez používania plastov - Plastic Free. Môže sa to zdať ako odvážny cieľ; avšak dôsledky zmeny podnebia sú na celom svete čoraz silnejšie, hotelieri aj hostia podporujú túto iniciatívu, dokonca sami požadujú kroky k ochrane životného prostredia. 

Záväzky premieňané na činy

V Six senses veria, že každá organizácia v sektore cestovného ruchu má niesť zodpovednosť za svoj vplyv na životné prostredie. Práve z tohto dôvodu je Six Senses jedným z popredných podporovateľov iniciatívy proti plastom v cestovnom ruchu – Global Tourism Plastics Initiative. 

Záväzky siete Six senses: 

•    Odstránenie nadbytočných plastových obalov z izieb a kúpeľní do roku 2022.
•    Odstránenie nadbytočných plastových obalov z oblastí služieb do roku 2022.
•    Zavedenie opakovane použiteľných riešení v kuchyniach ako náhrada za plastové obaly (potravinová fólie a plastové obaly čerstvých výrobkov) do roku 2022.
•    Zavedenie opakovane použiteľných riešení v oblasti služieb, ktoré majú do roku 2025 nahradiť obaly na jedno použitie.
•    Využitie prirodzene kompostovateľných obalov a iných materiálov, všade, kde je to možné.
•    Spolupráca s dodávateľmi na zabránení vzniku plastových obalov, získaní alternatívnych výrobkov bez plastov a zavedení programov spätného vrátenia obalov, kedykoľvek to je možné.
•    Spolupráca s ostatnými hotelmi a partnermi z branže na zdieľaní najlepších príkladov z praxe, odporúčaní dodávateľov a získaní informácií s cieľom pomôcť odvetviu zbaviť sa plastov.
•    Triedenie všetkých odpadových materiálov, recyklácia alebo kompostovanie, pokiaľ je to možné na mieste, odosielanie na recykláciu mimo podniku, ak je k dispozícii - všetko s cieľom čo najmenšieho množstva odpadu na skládkach. Viac informácií a detailov nájdete na stránke Global Tourism Plastics Initiative.

O iniciatíve eliminácie plastov v cestovnom ruchu

Iniciatíva sa rozvíja v rámci programu trvalo udržateľného cestovného ruchu siete One Planet, partnerstva viacerých zainteresovaných strán s cieľom plniť cieľ SDG 12 v oblasti udržateľnej spotreby a výroby a vedie ho environmentálny program OSN a Svetová organizácia cestovného ruchu v spolupráci s Nadáciou Ellen MacArthur. Funguje ako rámec odvetvia cestovného ruchu v globálnom záväzku novej ekonomiky plastov, ktorý združuje už viac ako 450 podnikateľov, vlád, a je zosúladená s víziou, rámcom a definíciami ekonomiky plastov s cieľom mobilizovať sektor globálneho cestovného ruchu k jednotným opatreniam proti znečisťovaniu životného prostredia plastami.

Jedným z hotelov siete Six Senses, ktoré uplatňujú koncept udržateľnosti je hotel Soneva Fushi Resort & Six Senses Spa * na Maldivách.

Soneva Fushi Maledivy


Six Senses Laamu 5* Hľadáte miesto na Zemi, kde by ste dovolenku strávili ako Robinson Crusoe v nedotknutej časti planéty, v obklopení koralových útesov a rýb vo farbách dúhy? Rezort Six Senses Laamu 5* s veľkým dôrazom na detail a eleganciu v dizajne, leží osamotený na atole Laamu na Maldivách

Dovolenka Maldivy Six Senses Laamu   

    VIAC O HOTELI SIX SENSES LAAMU 


Hotel Zil Pasyon Six Senses 5* na Seychelách tvorí 28 víl dokonale integrovaných do prírody. Izby s posteľou s baldachýnom a súkromným infinity bazénom dotvárajú relaxačnú atmosféru hotela. Navôkol len pokoj a panenská príroda. Idyla ako sa na dovolenke patrí.   

nSix Senses Zil Pasyon        

    VIAC O HOTELI SIX SENSES ZIL PASYON