Ochrana osobných údajov

Osobné údaje nie sú podávané, predávané, ani inak spracovávané pre potreby tretích strán s výnimkou cestovnej kancelárie, ktorá organizuje predmetný zájazd a údaje sú poskytované pre účely zmluvy o obstaraní zájazdu a následné vystavenie cestovných dokumentov klienta - bližšie upravené v šeobecných obchodných podmienkach cestovnej kancelárie organizujúcej zájazd.

  • Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) Vami poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb na www.tui-reisecenter.sk, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Na portáli www.tui-reisecenter.sk sú spracovávane Vami poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, do odvolania Vami daného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na internet@tui-reisecenter.sk a Vaše údaje bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.
  • Prehlasujeme, že všetky Vaše údaje považujeme za vysoko dôverné a použijeme ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy.
  • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
  • Niektoré údaje budú spracované i na základe zvlášneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).
  • Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvlášneho zákona.
  • Vaše osobné údaje sú uložené na serveri.
  • Podľa zákona máte kedykoľvek právo nás písomne žiadať o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame.

ClickTale zaznamenáva správanie náhodných návštevníkov stránky, t.j. kliknutia myšou, pohyby myši, rolovanie (tzv. scrolling), rovnako ako akýkoľvek text, ktorý návštevníci zadajú do polí formulárov.

Z dôvodu ochrany informácií o návštevníkoch, všetky polia formulárov, ktoré obsahujú osobné alebo citlivé informácie (meno, e-mail, adresa,...), obsahujú kód, ktorý nám znemožňuje sledovať napísaný text. Takisto je znemožnené sledovať heslá, ktoré návštevníci zadávajú na tejto stránke.
ClickTale teda nezhromažďuje osobné informácie a údaje. ClickTale sa nachádza len na web stránke www.tui-reisecenter.sk a nesleduje prezeracie návyky návštevníkov a ich pohyb po iných web stránkach. Informácie, ktoré získame od náhodných návštevníkov cez ClickTale, použijeme na analýzu web stránky www.tui-reisecenter.sk s cieľom jej následnej úpravy tak, aby sa návštevníci na nej lepšie orientovali.

Viac informácií na stránke: Privacy Policy for Information Collected by the ClickTale Web Analytics Service: www.clicktale.com/privacy_service.aspx V prípade, že si neželáte byť ani len náhodne zaradení medzi návštevníkov, ktorí nám môžu pomôcť vylepšiť našu web stránku, môžete túto službu vypnúť na stránke: www.clicktale.net/disable.html.