Čo majú spoločné dovolenka, cestovanie a IoT?
Viete kto je digitálny nomád? Zamyslenie sa nad väzbou medzi IoT (internet of things) a cestovaním nám vnúkli Data insights.

Vďaka narastajúcim možnostiam cestovania a otvorenému prístupu firiem ku svojim zamestnancom, sa fenomén digitálny nomád stáva čoraz populárnejším. Digitálny nomád pracuje a tvorí počas ciest po svete. Spája príjemné s užitočným. Cestovanie a internet majú hneď niekoľko spoločných menovateľov - spájanie ľudí a kultúr a stieranie časovej a priestorovej vzdialenosti. 

Čoraz viac firiem umožňuje svojim zamestnancom pracovať z ľubovoľného miesta. Ako IoT ovplyvňuje prístup a správanie firiem? Nad touto témou sa zamysleli Data insights.

Trend smartfónov, tabletov a internetu vecí (IoT) mení spôsob akým firmy komunikujú, využívajú služby a organizujú svoj súkromný život. Kombinácia mobilných zariadení a cloudových aplikácií mení aj pracoviská. Otvorené priestory a flexibilný pracovný čas sa stávajú normou a zamestnanci očakávajú, že budú môcť pracovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. 

Výsledkom tohto trendu je, že firmy upravujú svoje priestory a technologický dizajn s cieľom prilákať a udržať si najlepších ľudí a zvýšiť produktivitu svojich pracovníkov. Podľa Cornell University je vo firmách, v ktorých majú zamestnanci možnosť pracovať z akéhokoľvek miesta odliv pracovníkov nižší až o 33 %. 

Tu je niekoľko najdôležitejších trendov, ktoré vám pomôžu viesť vašich klientov na ceste k digitálnemu pracovisku:

Dizajn pracovných priestorov a technológií musia ísť ruka v ruke 

Firmy zistili, že transformácia na mobile-cloud riešenia nie je iba technologická zmena. Keď začínajú, uvažujú o dizajne priestorov, zvažujú fyzický priestor a typ technológie, ktorý musí byť k dispozícii. 

Aj lídri na komerčnom realitnom trhu a dizajnérske štúdiá sa zapájajú a prehodnocujú spôsoby, ako dizajn kancelárií prezentovať podnikom. V novom kancelárskom prostredí sú, samozrejme, prvou voľbou mobilné zariadenia. Vysokovýkonná a bezpečná Wi-Fi infraštruktúra musí byť štandardom rovnako ako osvetlenie a elektrina. Spoľahlivé Wi-Fi pokrytie je na digitálnom pracovisku nevyhnutnosť, nie iba doplnok. 

Firmy môžu zároveň znížiť prevádzkové náklady využitím spoločných pracovných priestorov. Spoločnosť Intel zistila, že 60 % jej priestorov tvorených malými kójami, tzv. cubicles, bolo vždy počas dňa prázdnych. Rozhodli sa pre zmenu na digitálne pracoviská, aby zlepšili nielen angažovanosť zamestnancov a produktivitu, ale dosiahli aj výrazné úspory na nehnuteľnostiach.

U.S. General Services Administration uvádza, že nevyužité pracovné priestory zamestnancov stoja organizácie desať- až pätnásťtisíc dolárov ročne. 

Čas na IoT – a to ste sa báli BYOD

Internet vecí (IoT) bol považovaný za spotrebiteľský fenomén, no firmy si uvedomujú jeho obrovský potenciál pri vytváraní inteligentnejších a efektívnejších pracovných priestorov – inteligentných zasadacích miestností, lokalizačných služieb a monitorovania v reálnom čase.

Zoberme si ako príklad inteligentnú rokovaciu miestnosť. Predstavte si, že sa vedúci porady blíži ku konferenčnému priestoru, jeho prítomnosť a plán v kalendári sú automaticky zaznamenané. Následne dostane pozvánku z Outlooku na rezerváciu miestnosti pre Skype for Business videohovor. Hostia by boli privítaní na recepcii, vopred zaregistrovaní na bezpečné pripojenie k Wi-Fi sieti a priamo do telefónu by dostali notifikáciu so zaznačenou cestou do konferenčnej miestnosti. Kombinácia IoT zariadení s kontextovými informáciami – umiestnením, použitím a pravidlami – prináša príležitosti na zníženie nákladov, zvyšovanie lojality klientov a zvýšenie príjmov. 

Možnosti využitia IoT v biznise sú prakticky nekonečné. Podľa správy The Internet of Things 2015 bude do roku 2020 pripojených na internet 34 miliárd zariadení, z čoho 24 miliárd zariadení bude IoT. Prekvapivé je, že IoT ekosystém si osvoja v prvom rade podniky, nie spotrebitelia. Predpokladá sa, že podniky budú mať do roku 2020 nainštalovaných 11,2 miliardy IoT zariadení. 

Zatiaľ čo IoT prináša potenciálne benefity, myšlienka na všetky tieto zariadenia pripojené k internetovej sieti robí vrásky bezpečnostným a IT manažérom. Fenomén BYOD bol už dosť zlý – kvôli všetkým zariadeniam, ktoré vlastnia zamestnanci a riskantnému správaniu na nich – IT sa však dokázalo s touto výzvou popasovať vytvorením bezpečnostných pravidiel založených na známych kontextuálnych dátach, ktorým bolo možné dôverovať.

Vzhľadom na ich obrovský počet musia byť IoT zariadenia integrálnou súčasťou pri plánovaní sieťovej infraštruktúry digitálnych pracovísk. Sieť musí byť dostatočne inteligentná, aby automaticky klasifikovala a rozumela správaniu IoT zariadení. 

Mobilné zariadenia a IoT ako nová výzva pre IT 

Podľa prieskumu Goldman Sachs vedúci IT oddelení považujú za výdavkové priority správu sietí a bezpečnosť a s tým spojené ponuky káblových a bezdrôtových služieb. Panuje všeobecná zhoda v tom, že mobile-cloud model prináša pre IT veľa výziev a bude potrebné množstvo času prísť na to, ako zabezpečiť správnu infraštruktúru. 

Výkonnosť a integrácia v káblovej a bezdrôtovej sieti 

Prechod na mobile-cloud computing znamená, že bezdrôtová sieť už nie je iba doplnkom ku káblovej sieti. Musí byť začlenená do dizajnu infraštruktúry od samého začiatku a malo by sa s ňou zaobchádzať ako s prostriedkom, s ktorým zamestnanci dennodenne pracujú. Periférne a „headless“ zariadenia budú tiež využívať bezdrôtové a ethernetové pripojenie. Prevádzkovatelia, ktorí sú zodpovední za udržiavanie siete, preto potrebujú nástroje, vďaka ktorým dokážu jednoducho infraštruktúru zaviesť, zabezpečiť a neustále zbierať informácie o jej výkone. 

Viditeľnosť: nie je možné riadiť niečo, čo nevidíte 

Pri množstve zariadení, ktoré sú pripojené k podnikovej sieti, potrebujú mať IT tímy prehľad tak o zariadeniach, ako aj o používateľoch. Tiež musia byť schopné predvídať problémy so sieťou skôr, ako prepuknú, a tak zabrániť akémukoľvek narušeniu chodu firmy. 

Bezpečnosť: Nemôžete kontrolovať to, čomu nerozumiete 

IT oddelenia musia implementovať správne nástroje, aby dokázali rýchlo preložiť komplexné firemné bezpečnostné politiky a prísne požiadavky do ich jazyka. Mali by byť schopné naprogramovať základnú infraštruktúru na požiadanie a kontrolovať prístup k sieti pre akékoľvek neznáme IoT a mobilné zariadenie bez plytvania časom a zdrojmi. Keďže rozmanitosť a množstvo aplikácií v sieti rastie, je potrebný spoločný rámec bezpečnostných pravidiel pre všetky pripojené zariadenia.

Tradičné siete nestíhajú

Tradičné modely sietí boli postavené na stolových počítačoch, ktoré komunikovali so serverom, vytvárajúc klasickú LAN architektúru. Tento model dobre slúžil viac než 20 rokov, pretože tradičné aplikačné prostredie má dlhý životný cyklus nasadenia. Je to prevádzkový model založený na pláne a schválení, ktorý bol optimalizovaný na cenu a výkon. Tento model vytvoril vlastnú architektúru, ktorá bola pre klientov obmedzujúca, zbytočne komplikovaná a nákladná. 

Vďaka presunu do mobile-cloud prostredia meriame životné cykly aplikačných prostredí v hodinách a dňoch a sieť sa musí v reálnom čase prispôsobiť meniacim sa podmienkam použitia.

V novom prostredí sú všetky pobočky pripravené na mobilné zariadenia a IoT v priebehu hodín, nie dní, a na sťahovanie, rozširovanie a zmeny nie sú potrebné nákladné autá. Jedna architektúra sieťových komponentov sa dokáže prispôsobiť akejkoľvek veľkosti priestoru. 

Model tejto siete je inteligentný a správa sa v kontextoch – úloha používateľa, typ zariadenia, kategória aplikácie, poloha – s cieľom zabezpečiť najvyšší výkon a úroveň bezpečnosti všetkých pripojených zariadení. Poskytuje nielen konektivitu, ale umožňuje IT získať cenné informácie o používaní zariadení, aplikácií a využití dátových liniek. Zároveň firmám pomáha merať návratnosť investícií do BYOD a IoT, nových pracovných postupov a digitálnych pracovísk. 

Toto všetko je pri tradičných sieťach nepredstaviteľné.

Nová generácia kolaboratívnych pracovísk, prudký nárast počtu IoT zariadení, nárast objemu obchodov uzavretých prostredníctvom mobilných zariadení a #GenMobile pracovná sila nás vedú k otázke za milión – je IT infraštruktúra pripravená?

Aruba, spoločnosť patriaca pod Hewlett Packard Enterprise, vytvára podmienky pre digitálnu pracovnú silu. Aby dokázala čeliť výzvam v IT sektore, zamerala sa na inovácie založené na softvére, čím sa odlišuje od tradičných riešení zameraných na hardvér.