Test na COVID-19 pred cestou

Ako a kde absolvovať test na ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2?

Tu nájdete užitočné informácie o testovaní na ochorenie COVID-19 pred Vašou dovolenkou. 

Potrebujete doložiť negatívny test na COVID 19 pri ceste do vybranej dovolenkovej destinácie? Testovanie je potrebné naplánovať a objednať v dostatočnom predstihu tak, aby ste výsledky testu mali k dispozícii práve včas. Dobrú skúsenosť máme s testami vykonávanými spoločnosťami Cytopathos s.r.o. a Medirex.

Ako prebieha testovanie v Cytopathos s.r.o.?

Vzorka na laboratórne vyšetrenie sa odoberá formou výteru z nosa a výteru z hrdla. Odber sa uskutočňuje v MOM (mobilnom odberovom mieste) Tehelná poliklinika, a AXA Aréna NTC Bratislava.

Ako prebieha testovanie v Rychlotest-covid?

Stacionárne odberové miesta v Bratislave sa nachádzajú na OM SKY PARK, Továrenská 14, Bratislava a OM DIGITAL PARK, Einsteinova 19, Budova F, Bratislava. Elektronický certifikát je možné dostať v troch jazykoch SK/DE/EN. 

ZAREGISTROVAŤ SA NA ODBER 

 

Ako prebieha testovanie v Medirex?

Laboratóriá Medirex na diagnostiku koronavírusu zaviedli a validovali metódu real time PCR s reverznou transkripciou, ktorá je používaná celosvetovo. Ide o molekulárnu metódu, ktorá je vysoko špecifická a citlivá. Používaný test sa zameriava na prítomnosť ribonukleovej kyseliny (RNA) vírusu, pričom cielene vyhľadáva unikátne gény práve SARS-CoV-2 vírusu, ktorý spôsobil pandémiu.

V prvom kroku si vyberiete miesto a termín odberu. Vyplníte požadované údaje a zrealizujete online platbu. Vyšetrenie je realizované formou výteru z hrdla a z nosa. Výsledok vyšetrenia Vám bude doručený SMS správou a e-mailom do 48 hodín.

Potvrdenie o testovaní na COVID-19 v cudzom jazyku sa vydáva len OSOBNE. Bude poskytnuté na základe overenia občianskeho preukazu testovanej osoby alebo notárskeho splnomocnenia. Rodičom sa vydáva potvrdenie len pre deti, ktoré nie sú plnoleté. 

OBJEDNAŤ TERMÍN