Test na COVID-19 pred cestou

Ako a kde absolvovať test na ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2?

Tu nájdete užitočné informácie o testovaní na ochorenie COVID-19 pred Vašou dovolenkou. 

Potrebujete doložiť negatívny test na COVID 19 pri ceste do vybranej dovolenkovej destinácie? Testovanie je potrebné naplánovať a objednať v dostatočnom predstihu tak, aby ste výsledky testu mali k dispozícii práve včas. Dobrú skúsenosť máme s testami vykonávanými spoločnosťami Cytopathos s.r.o. a Medirex.

Ako prebieha testovanie v Cytopathos s.r.o.?

Vzorka na laboratórne vyšetrenie sa odoberá formou výteru z nosa a výteru z hrdla. Odber sa uskutočňuje v MOM (mobilnom odberovom mieste) Tehelná poliklinika, a AXA Aréna NTC Bratislava denne v čase od 8.00-12.00. Uvedené vyšetrenie, ktoré obsahuje odber materiálu, jeho spracovanie, stanovenie  a následné oznámenie výsledku vyšetrenej osobe spoločnosť realizuje v cene 70 €. 

ZAREGISTROVAŤ SA NA ODBER 

Ako prebieha testovanie v Medirex?

Laboratóriá Medirex na diagnostiku koronavírusu zaviedli a validovali metódu real time PCR s reverznou transkripciou, ktorá je používaná celosvetovo. Ide o molekulárnu metódu, ktorá je vysoko špecifická a citlivá. Používaný test sa zameriava na prítomnosť ribonukleovej kyseliny (RNA) vírusu, pričom cielene vyhľadáva unikátne gény práve SARS-CoV-2 vírusu, ktorý spôsobil pandémiu.

V prvom kroku si vyberiete miesto a termín odberu. Vyplníte požadované údaje a zrealizujete online platbu. Vyšetrenie je realizované formou výteru z hrdla a z nosa. Výsledok vyšetrenia Vám bude doručený SMS správou a e-mailom do 48 hodín.

Pokyny pred odberom
Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu. Zabezpečte si ochranu tváre rúškom. Identifikujte sa platným občianskym preukazom. Príďte presne na objednaný čas na zvolené odberové miesto. Riaďte sa pokynmi personálu pri vstupe na testovacie odberové miesto. Testovanie na ochorenie COVID-19 je určené pre ľudí od 10 rokov. V prípade, ak pacient ešte nemá 18 rokov, je potrebné, aby prišiel v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu.

Drive-through testovanie

Odber vzorky prebieha “Drive-through” priamo z vášho osobného auta, ktorým prídete do jedného z odberových miest. Pre ľudí, ktorí nemajú auto, je možné aj "Walk-through" testovanie. V ojedinelých situáciách sa môže stať, že organizácia testovania bude zmenená z Drive-through na Walk-through. Znamená to, že Vaše auto zaparkujete podľa pokynov koordinátora a odber absolvujete mimo Vášho vozidla. Drive-through testovanie je možné absolvovať len osobným autom. V prípade viacerých osôb v aute, ktorí sa chcú testovať, je potrebné, aby si každá osoba zakúpila vyšetrenie samostatne.

Objednať sa môžete deň vopred vždy do 18.00 (vyšetrenie absolvujete nasledujúci deň). Skontrolujte si zadané telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku. Stačí, ak na odber prídete maximálne s 5-minútovým predstihom. Testovanie prebieha v presne dohodnutom termíne.

Ak potrebujete špeciálne potvrdenie pre vstup do zahraničia, je potrebné dostaviť sa s negatívnym výsledkom vo vybraných časoch v BA Galvaniho: po: 7:00 – 8:00, ut – pi: 14:00 – 15:00; NR: po – pi: 7:00 – 8:00, 14:00 – 15:00; KE: po – pi: 8:00 – 9:00, 14:00 – 15:00. Cena potvrdenia je 10 €.

Potvrdenie o testovaní na COVID-19 v cudzom jazyku sa vydáva len OSOBNE. Bude poskytnuté na základe overenia občianskeho preukazu testovanej osoby alebo notárskeho splnomocnenia. Rodičom sa vydáva potvrdenie len pre deti, ktoré nie sú plnoleté. 

Upozornenie: Vami vybraný termín je záväzný a nie je možné ho zrušiť. Ak sa na objednaný termín nedostavíte, služby Vám nebudú poskytnuté a zaplatená suma Vám nebude vrátená. Ak chcete z osobných dôvodov zmeniť dohodnutý termín, môžete tak urobiť iba raz, a to najneskôr 24 hodín vopred prostredníctvom Klientskeho centra 02/2086 6688  v čase 8.00 – 16.00.

OBJEDNAŤ TERMÍN