Test na COVID-19 pred cestou

Ako a kde absolvovať test na ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2?

Tu nájdete užitočné informácie o testovaní na ochorenie COVID-19 pred Vašou dovolenkou. 

Potrebujete doložiť negatívny test na COVID 19 pri ceste do vybranej dovolenkovej destinácie? Testovanie je potrebné naplánovať a objednať v dostatočnom predstihu tak, aby ste výsledky testu mali k dispozícii práve včas. Dobrú skúsenosť máme s testami vykonávanými spoločnosťami Cytopathos s.r.o. a Medirex.

Ako prebieha testovanie v Cytopathos s.r.o.?

Vzorka na laboratórne vyšetrenie sa odoberá formou výteru z nosa a výteru z hrdla. Odber sa uskutočňuje v MOM (mobilnom odberovom mieste) Tehelná poliklinika, a AXA Aréna NTC Bratislava denne v čase od 8.00-12.00. Uvedené vyšetrenie, ktoré obsahuje odber materiálu, jeho spracovanie, stanovenie  a následné oznámenie výsledku vyšetrenej osobe spoločnosť realizuje v cene 59 €. 

ZAREGISTROVAŤ SA NA ODBER 

Ako prebieha testovanie v Rychlotest-covid?

Stacionárne odberové miesta v Bratislave sa nachádzajú na OM SKY PARK, Továrenská 14, Bratislava a OM DIGITAL PARK, Einsteinova 19, Budova F, Bratislava. Štandardná cena PCR testu je 36,90 €. Služba obsahuje online objednanie na presný čas, výsledok do 24 hodín, elektronický certifikát v troch jazykoch SK/DE/EN. 

ZAREGISTROVAŤ SA NA ODBER 

Ako prebieha testovanie v Medirex?

Laboratóriá Medirex na diagnostiku koronavírusu zaviedli a validovali metódu real time PCR s reverznou transkripciou, ktorá je používaná celosvetovo. Ide o molekulárnu metódu, ktorá je vysoko špecifická a citlivá. Používaný test sa zameriava na prítomnosť ribonukleovej kyseliny (RNA) vírusu, pričom cielene vyhľadáva unikátne gény práve SARS-CoV-2 vírusu, ktorý spôsobil pandémiu.

V prvom kroku si vyberiete miesto a termín odberu. Vyplníte požadované údaje a zrealizujete online platbu. Vyšetrenie je realizované formou výteru z hrdla a z nosa. Výsledok vyšetrenia Vám bude doručený SMS správou a e-mailom do 48 hodín.

Ak potrebujete špeciálne potvrdenie pre vstup do zahraničia, je potrebné dostaviť sa s negatívnym výsledkom vo vybraných časoch v BA Galvaniho: po: 7:00 – 8:00, ut – pi: 14:00 – 15:00; NR: po – pi: 7:00 – 8:00, 14:00 – 15:00; KE: po – pi: 8:00 – 9:00, 14:00 – 15:00. Cena potvrdenia je 10 €.

Potvrdenie o testovaní na COVID-19 v cudzom jazyku sa vydáva len OSOBNE. Bude poskytnuté na základe overenia občianskeho preukazu testovanej osoby alebo notárskeho splnomocnenia. Rodičom sa vydáva potvrdenie len pre deti, ktoré nie sú plnoleté. 

Upozornenie: Vami vybraný termín je záväzný a nie je možné ho zrušiť. Ak sa na objednaný termín nedostavíte, služby Vám nebudú poskytnuté a zaplatená suma Vám nebude vrátená. Ak chcete z osobných dôvodov zmeniť dohodnutý termín, môžete tak urobiť iba raz, a to najneskôr 24 hodín vopred prostredníctvom Klientskeho centra 02/2086 6688  v čase 8.00 – 16.00.

OBJEDNAŤ TERMÍN