Stanovisko Európskej cestovnej poisťovne ku koronavírusu

V dôsledku množiaceho sa výskytu otázok k aktuálnej situácii spojenej s cestovaním a výskytom koronavírusu uverejňujeme vyjadrenie Európskej cestovnej poisťovne ohľadom cestovného poistenia:

Pred cestou do zahraničia a počas cesty v zahraničí naďalej odporúčame sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZV SR) pre danú cieľovú krajinu alebo oblasť. 

- Pre poistné zmluvy uzatvorené po 17.05.2021 platia Všeobecné poistné podmienky, podľa ktorých je epidémia a pandémia (vrátane COVID-19) vo výlukách a nie sú poistené (toto platí pre všetky krajiny, t. j. aj pre tzv. bezpečené krajiny). Storno z dôvodu COVID nie je kryté.

- V poistných zmluvách zjednaných do 16.05.2021. sú poistené liečebné náklady na COVID-19 iba v prípade, že je krajina označená za bezpečnú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, t.j. pre danú krajinu nie je vydaná výstraha MZV SR "necestovať". Storno z dôvodu COVID nie je kryté.

- Ak chce mať klient poistené aj liečebné náklady na ochorenie COVID-19 alebo pripoistenie stornopoplatkov za zrušenie dovolenky z dôvodu ochorenia COVID-19, odporúčame zjednať krátkodobé cestovné poistenia s pripoistením COVID. 

- Cestovné poistenie kryje klientov v súlade s poistnými podmienkami. Navyše: Podľa nášho Verejného prísľubu kryjeme liečebné náklady v krajinách, ktoré nie sú označené MZV SR ako bezpečné v súvistlosti so šírením ochorenia COVID-19. Poistná ochrana sa v týchto prípadoch nevzťahuje na škodové udalosti v súvislosti s ochorením COVID-19.

- V prípade, že pre krajinu platí 3. stupeň varovania MZV SR pre iný dôvod ako ochorenie COVID-19 (napr. vojnové stavy, prírodné katastrofy) poistenie nie je platné. 

európska cestovná poisťovňa

T: + 421 2 544 17 704

Generali Poisťovňa, a. s., o.z. Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

www.europska.sk