Cestovanie a koronavírus: aktuálne informácie

Aktuálne informácie o vstupe do vybraných dovolenkových destinácií

* Stav platný k 29.7.2020

Od 20. júla 2020 od 7:00 hod. platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z: Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandsko, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórei, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Španielska, Švajčiarska a Talianska. Pri návrate z vyššie uvedených štátov občania nemusia ísť ani do domácej izolácie a ani nemusia predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19.

Vstup do Grécka je od 01.07.2020 možný len v prípade, ak sa cestujúci zaregistrujú najneskôr do 48 hodín pred plánovaným príletom do Grécka na internetovej stránke Gréckej agentúry civilnej ochrany (https://travel.gov.gr) a dostanú späť potvrdenie. Žiadateľ dostane od zodpovedného orgánu e-mailom alebo na svoj mobilný telefón čiarový kód (QR kód),  ktorý musí predložiť pri vstupe do krajiny.

S účinnosťou od 28. mája 2020 môžu vstúpiť občania SR do Chorvátska bez špecifikácie dôvodu návštevy. Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. 

Upozornenie - pokiaľ klienti cestujú z Chorvátska cez Slovinko, tranzit je možný ale len s nevyhnutnými zastávkami, a pobyt je možný len pre vybrané výnimky, viac info na mzv/Slovinsko.

Pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Cyprus bez ohľadu na kategóriu platí povinnosť pred odletom sa zaregistrovať, vyplniť dotazník a  podpísať série vyhlásení na stránke cyprusflightpass.gov.cy, cez ktorú bude následne vystavený tzv. flightpass. Používanie lekárskeho rúška na tvári je povinné počas celého pobytu v budovách terminálov.

Pre vstup do Španielska (vrátane Kanárskych a Baleárskych ostrovov) je povinnosť vyplniť fomulár na stránkach https://www.spth.gob.es/ - platí pre všetky krajiny a cestujúcich bez rozdielu od 01.07.2020. Pri vstupe do krajiny sa turisti musia preukázať QR kódom (v mobile alebo na vytlačenom formulári).

Pre Taliansko aktuálne platí, že turisti zo Slovenska môžu vycestovať aj sa voľne pohybovať v krajine. Pre vybrané južné oblasti krajiny boli zavedené online formuláre, pre každú z týchto 4 oblastí samostatne - Apúlia, Kalábria, Sicília a Sardínia. Bližšie informácie nájdete napr v nemčine na tejto stránke.

Od 1. júla 2020 je možné na Madeiru priletieť pri splnení jednej z nasledujúcich podmienok 1. predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín. Cestujúci môže po predložení negatívneho výsledku opustiť letisko a pokračovať vo svojom pobyte, alebo cestujúci realizuje test na letisku po príchode, s odhadovaným maximálnym obdobím 1 hodiny na ukončenie základného procesu odberu biologických vzoriek. Po odbere sa cestujúci môže presunúť do rezervovaného ubytovacieho zariadenia, kde je povinný dodržiavať pravidlá sociálnej vzdialenosti a používať osobné ochranné prostriedky (rúška). Výsledok testu sa cestujúcemu oznámi spravidla do 12 hodín. Cestujúci, ktorý odmietne vykonať skríningový test sa dopúšťa trestného činu neposlušnosti a zdravotnícky orgán môže v rámci svojich právomocí nariadiť povinnú 14-dňovú karanténu v určenom hotelovom zariadení na náklady cestujúceho. Všetci cestujúci sú povinní zaregistrovať sa a vyplniť elektronický formulár 12 až 48 hodín pred cestovaním. Registrácia pred cestou na Madeiru.

Priebežne aktualizované informácie o podmienkach vstupu do cieľovej destinácie nájdete na webovej stránke MZV.