Impressum

Správca stránky
a majiteľ domény

www.TUI-Reisecenter.sk:
Cestovná kancelária
TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.
Adresa: Panská 10
811 01 Bratislava
Kontakt: Telefón: +421-2-5443 4042
Fax: +421-2-5443 0471
E-Mail: info@tui-reisecenter.sk
Zapísaná v: OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 38473/B
IČO: 35 966 742
DIČ: 2022098199
IČ-DPH: SK2022098199
Poistenie insolventnosti:

Hlásenie škodovej a poistnej udalosti v poistení proti úpadku cestovnej kancelárie (insolventnosť)

Oznámením škodovej alebo poistnej udalosti sa rozumie písomná správa zaslaná najneskôr do 6 mesiacov od škodovej udalosti na nižšie uvedenú kontaktnú adresu:

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

P.O.Box 4,
810 11 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 2 544 177 06, fax: +421 2 544 101 74,

info@europska.sk, web: www.europska.sk

V prípade škodovej alebo poistnej udalosti - repatriácia zo zahraničia, je možný i iný spôsob oznámenia (telefón, fax a pod.) na nižšie uvedené kontaktné údaje:

Europ Assistance s.r.o.

Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4

Česká republika

tel.: +421 2 544 177 11, fax: +421 2 544 101 74

Členstvo v organizáciách: IATA – International Air Transport Assosiation
SACKA
Website: TravelData s.r.o., www.traveldata.sk
Online rezervačný systém: TravelData s.r.o., I.B.E. CKportal
Ďalšie informácie: cestovné podmienky
poistné podmienky
Montrealská dohoda
Varšavská dohoda
Nariadenie EU - 2111/2005 – Čierna listina